System of Measurement
  System of Measurement
  Inch
  Metric
  Plain Bearing Type
  Plain Bearing Type
  SleeveFlanged
  Thrust
  OD
  OD
  0.1564"
  0.1885"
  0.19"
  0.219"
  0.221"
  0.2502"
  0.251"
  0.252"
  0.3127"
  0.313"
  0.3135"
  0.314"
  0.3145"
  0.315"
  0.3155"
  0.344"
  0.3503"
  0.3755"
  0.376"
  0.3765"
  0.377"
  7/16"
  0.4385"
  0.439"
  0.4395"
  0.44"
  1/2"
  0.5005"
  0.501"
  0.502"
  0.503"
  9/16"
  0.564"
  0.5645"
  0.565"
  0.5655"
  5/8"
  0.626"
  0.627"
  0.629"
  0.688"
  0.689"
  0.6895"
  0.69"
  0.6905"
  3/4"
  0.7515"
  0.752"
  0.7525"
  0.753"
  0.7535"
  0.812"
  0.814"
  0.815"
  0.8155"
  0.8165"
  7/8"
  0.876"
  0.877"
  0.878"
  0.939"
  0.9395"
  0.94"
  0.9405"
  0.941"
  0.9415"
  0.942"
  1"
  1.0015"
  1.002"
  1.0025"
  1.003"
  1.004"
  1.063"
  1.0635"
  1.0645"
  1.065"
  1.0655"
  1 1/8"
  1.1265"
  1.127"
  1.128"
  1 3/16"
  1.1885"
  1.1895"
  1 1/4"
  1.2505"
  1.251"
  1.2515"
  1.252"
  1.2525"
  1.253"
  1.2535"
  1.254"
  1.314"
  1.3145"
  1.315"
  1.3155"
  1.316"
  1.317"
  1 3/8"
  1.3755"
  1.376"
  1.377"
  1.378"
  1.379"
  1.4395"
  1.44"
  1.4405"
  1.441"
  1 1/2"
  1.501"
  1.5015"
  1.502"
  1.5025"
  1.503"
  1.5035"
  1 9/16"
  1.5635"
  1.564"
  1.565"
  1.5655"
  1.583"
  1 5/8"
  1.626"
  1.6265"
  1.627"
  1.6275"
  1.628"
  1.6285"
  1.629"
  1 11/16"
  1.6895"
  1 3/4"
  1.7505"
  1.7515"
  1.752"
  1.7525"
  1.753"
  1.7535"
  1.754"
  1.8135"
  1 7/8"
  1.876"
  1.8765"
  1.8775"
  1.878"
  1.8785"
  1.879"
  1 15/16"
  1.9415"
  2"
  2.002"
  2.0025"
  2.0035"
  2.004"
  2.1265"
  2.127"
  2.1285"
  2.1915"
  2 1/4"
  2.2515"
  2.252"
  2.2525"
  2.253"
  2.2535"
  2.254"
  2.316"
  2.3165"
  2 3/8"
  2.377"
  2.3775"
  2.3785"
  2 7/16"
  2.4415"
  2 1/2"
  2.501"
  2.5035"
  2 5/8"
  2.6275"
  2.629"
  2.6295"
  2 3/4"
  2.751"
  2.752"
  2.753"
  2.754"
  2 7/8"
  2.878"
  3"
  3.002"
  3.003"
  3.004"
  3.005"
  3.129"
  3.248"
  3 1/4"
  3.252"
  3.253"
  3.254"
  3 5/16"
  3.313"
  3 1/2"
  3.503"
  3.504"
  3 9/16"
  3 5/8"
  3.6255"
  3 3/4"
  3 7/8"
  4"
  4.0015"
  4.004"
  4 1/2"
  4.504"
  5"
  5.755"
  6"
  7"
  5mm
  5.01mm
  5.019mm
  6mm
  6.02mm
  6.03mm
  6.5mm
  6.51mm
  6.53mm
  7mm
  7.02mm
  7.03mm
  8mm
  8.02mm
  8.03mm
  9mm
  9.02mm
  9.03mm
  10mm
  10.02mm
  10.03mm
  11mm
  11.02mm
  11.03mm
  12mm
  12.03mm
  12.7mm
  13mm
  13.03mm
  14mm
  14.028mm
  14.03mm
  15mm
  15.03mm
  15.04mm
  15.9mm
  16mm
  16.03mm
  16.04mm
  17mm
  17.03mm
  17.04mm
  18mm
  18.03mm
  18.04mm
  19mm
  19.04mm
  20mm
  20.03mm
  20.04mm
  20.08mm
  20.6mm
  21mm
  21.03mm
  21.04mm
  22mm
  22.03mm
  22.04mm
  24mm
  24.04mm
  25mm
  25.04mm
  25.08mm
  26mm
  26.03mm
  26.04mm
  27mm
  27.04mm
  28mm
  28.03mm
  28.04mm
  28.08mm
  29mm
  29.04mm
  30mm
  30.04mm
  30.08mm
  31.8mm
  32mm
  32.04mm
  33.04mm
  35mm
  35.04mm
  36mm
  36.04mm
  36.08mm
  38mm
  38.04mm
  40mm
  40.04mm
  40.21mm
  41.04mm
  42.04mm
  44.04mm
  45.04mm
  46mm
  46.04mm
  46.05mm
  46.6mm
  48mm
  48.04mm
  50mm
  50.04mm
  51mm
  51.05mm
  55.05mm
  60mm
  60.05mm
  Made to Order
  ID
  ID
  0.047"
  0.0627"
  0.0783"
  0.0939"
  1/8"
  0.1255"
  0.126"
  0.156"
  0.1564"
  0.1565"
  0.158"
  0.1865"
  3/16"
  0.1883"
  0.1885"
  0.1895"
  0.218"
  0.2189"
  0.219"
  1/4"
  0.2505"
  0.2508"
  0.251"
  0.2515"
  0.252"
  0.253"
  0.3115"
  5/16"
  0.313"
  0.3133"
  0.3135"
  0.314"
  3/8"
  0.3755"
  0.3758"
  0.376"
  0.3765"
  0.377"
  0.38"
  0.381"
  0.385"
  0.386"
  7/16"
  0.438"
  0.4385"
  0.439"
  1/2"
  0.5005"
  0.501"
  0.5015"
  0.502"
  0.503"
  0.504"
  0.505"
  0.562"
  9/16"
  0.563"
  0.5635"
  0.5645"
  0.566"
  0.567"
  0.624"
  5/8"
  0.626"
  0.6265"
  0.627"
  0.6275"
  0.628"
  0.651"
  11/16"
  0.688"
  0.6885"
  0.689"
  0.69"
  3/4"
  0.7505"
  0.751"
  0.7515"
  0.752"
  0.753"
  0.76"
  0.8135"
  0.8145"
  7/8"
  0.876"
  0.877"
  0.878"
  0.8855"
  15/16"
  0.9385"
  0.939"
  0.94"
  1"
  1.001"
  1.002"
  1.0025"
  1.003"
  1.007"
  1.0105"
  1.011"
  1.0625"
  1.063"
  1.064"
  1.1235"
  1.1245"
  1 1/8"
  1.1255"
  1.126"
  1.1265"
  1.127"
  1.135"
  1 3/16"
  1.188"
  1.1885"
  1.189"
  1.1895"
  1.1975"
  1 1/4"
  1.2505"
  1.251"
  1.2515"
  1.252"
  1.2525"
  1.253"
  1.2535"
  1.254"
  1.257"
  1.26"
  1.3145"
  1.315"
  1.3155"
  1.3735"
  1.3745"
  1 3/8"
  1.3755"
  1.376"
  1.3775"
  1.38"
  1.438"
  1.44"
  1.4415"
  1.4425"
  1 1/2"
  1.501"
  1.5015"
  1.502"
  1.5025"
  1.503"
  1.504"
  1.506"
  1.568"
  1 5/8"
  1.6255"
  1.626"
  1.6265"
  1.627"
  1.6275"
  1.6905"
  1 3/4"
  1.751"
  1.7515"
  1.7525"
  1.753"
  1.754"
  1.755"
  1.8765"
  1.878"
  1.9385"
  1.939"
  1.94"
  1.9405"
  1.942"
  1.943"
  2"
  2.001"
  2.0015"
  2.0025"
  2.003"
  2.004"
  2.021"
  2.052"
  2.1885"
  2 1/4"
  2.251"
  2.2515"
  2.252"
  2.2525"
  2.3755"
  2.377"
  2.3775"
  2.379"
  2 1/2"
  2.502"
  2.5025"
  2.5035"
  2 3/4"
  2.751"
  2.752"
  2.753"
  2.938"
  3"
  3.002"
  3.003"
  3.004"
  3.251"
  3.5015"
  3.5035"
  4"
  4.0035"
  5"
  5.004"
  2.002mm; 0mm-0.01mm
  3.002mm; 0mm-0.01mm
  9.005mm;
  0mm-0.015mm
  10.005mm;
  0mm-0.015mm
  1.5mm
  1.508mm
  2mm
  2.008mm
  2.5mm
  2.508mm
  3mm
  4mm
  4.01mm
  5mm
  6mm
  6.02mm
  7mm
  7.01mm
  8mm
  8.01mm
  8.02mm
  9.01mm
  10mm
  10.01mm
  10.02mm
  12mm
  12.01mm
  12.03mm
  13.01mm
  14mm
  14.01mm
  15mm
  15.01mm
  15.03mm
  16mm
  16.01mm
  16.03mm
  17.01mm
  18mm
  18.01mm
  18.03mm
  20mm
  20.01mm
  20.03mm
  22mm
  22.01mm
  24mm
  25mm
  25.01mm
  25.03mm
  25.303mm
  28.01mm
  30mm
  30.01mm
  30.02mm
  32mm
  32.01mm
  35mm
  35.01mm
  36.01mm
  38.01mm
  40mm
  40.01mm
  42.01mm
  45mm
  45.01mm
  50mm
  50.01mm
  Made to Order
  For Load Direction
  For Load Direction
  RadialCombined
  Radial and
  Thrust
  Thrust
  Dynamic Radial Load Capacity
  Dynamic Radial Load Capacity
  1,100 lbs. @ 30 rpm
  1,200 lbs. @ 30 rpm
  1,250 lbs. @ 30 rpm
  1,500 lbs. @ 30 rpm
  1,550 lbs. @ 30 rpm
  1,600 lbs. @ 30 rpm
  1,650 lbs. @ 30 rpm
  1,700 lbs. @ 30 rpm
  1,800 lbs. @ 30 rpm
  1,850 lbs. @ 30 rpm
  1,900 lbs. @ 30 rpm
  1,950 lbs. @ 30 rpm
  2,000 lbs. @ 30 rpm
  2,100 lbs. @ 30 rpm
  2,200 lbs. @ 30 rpm
  2,250 lbs. @ 30 rpm
  2,300 lbs. @ 30 rpm
  2,350 lbs. @ 30 rpm
  2,400 lbs. @ 30 rpm
  2,450 lbs. @ 30 rpm
  2,500 lbs. @ 30 rpm
  2,550 lbs. @ 30 rpm
  2,600 lbs. @ 30 rpm
  2,650 lbs. @ 30 rpm
  2,700 lbs. @ 30 rpm
  2,750 lbs. @ 30 rpm
  2,800 lbs. @ 30 rpm
  2,850 lbs. @ 30 rpm
  2,900 lbs. @ 30 rpm
  2,950 lbs. @ 30 rpm
  3,000 lbs. @ 30 rpm
  3,050 lbs. @ 30 rpm
  3,100 lbs. @ 30 rpm
  3,150 lbs. @ 30 rpm
  3,200 lbs. @ 30 rpm
  3,250 lbs. @ 30 rpm
  3,300 lbs. @ 30 rpm
  3,350 lbs. @ 30 rpm
  3,400 lbs. @ 30 rpm
  3,450 lbs. @ 30 rpm
  3,500 lbs. @ 30 rpm
  3,550 lbs. @ 30 rpm
  3,600 lbs. @ 30 rpm
  3,700 lbs. @ 30 rpm
  3,750 lbs. @ 30 rpm
  3,800 lbs. @ 30 rpm
  3,900 lbs. @ 30 rpm
  4,000 lbs. @ 30 rpm
  4,050 lbs. @ 30 rpm
  4,100 lbs. @ 30 rpm
  4,150 lbs. @ 30 rpm
  4,200 lbs. @ 30 rpm
  4,300 lbs. @ 30 rpm
  4,350 lbs. @ 30 rpm
  4,400 lbs. @ 30 rpm
  4,450 lbs. @ 30 rpm
  4,500 lbs. @ 30 rpm
  4,650 lbs. @ 30 rpm
  4,700 lbs. @ 30 rpm
  4,750 lbs. @ 30 rpm
  4,800 lbs. @ 30 rpm
  4,850 lbs. @ 30 rpm
  4,900 lbs. @ 30 rpm
  4,950 lbs. @ 30 rpm
  5,000 lbs. @ 30 rpm
  5,050 lbs. @ 30 rpm
  5,100 lbs. @ 30 rpm
  5,250 lbs. @ 30 rpm
  5,400 lbs. @ 30 rpm
  5,500 lbs. @ 30 rpm
  5,550 lbs. @ 30 rpm
  5,600 lbs. @ 30 rpm
  5,650 lbs. @ 30 rpm
  5,700 lbs. @ 30 rpm
  5,750 lbs. @ 30 rpm
  5,800 lbs. @ 30 rpm
  5,900 lbs. @ 30 rpm
  5,950 lbs. @ 30 rpm
  6,000 lbs. @ 30 rpm
  6,100 lbs. @ 30 rpm
  6,150 lbs. @ 30 rpm
  6,200 lbs. @ 30 rpm
  6,250 lbs. @ 30 rpm
  6,300 lbs. @ 30 rpm
  6,400 lbs. @ 30 rpm
  6,500 lbs. @ 30 rpm
  6,550 lbs. @ 30 rpm
  6,600 lbs. @ 30 rpm
  6,650 lbs. @ 30 rpm
  6,750 lbs. @ 30 rpm
  6,800 lbs. @ 30 rpm
  6,850 lbs. @ 30 rpm
  6,900 lbs. @ 30 rpm
  7,000 lbs. @ 30 rpm
  7,200 lbs. @ 30 rpm
  7,300 lbs. @ 30 rpm
  7,400 lbs. @ 30 rpm
  7,500 lbs. @ 30 rpm
  7,650 lbs. @ 30 rpm
  7,700 lbs. @ 30 rpm
  7,750 lbs. @ 30 rpm
  7,800 lbs. @ 30 rpm
  7,850 lbs. @ 30 rpm
  8,000 lbs. @ 30 rpm
  8,100 lbs. @ 30 rpm
  8,200 lbs. @ 30 rpm
  8,250 lbs. @ 30 rpm
  8,400 lbs. @ 30 rpm
  8,600 lbs. @ 30 rpm
  8,750 lbs. @ 30 rpm
  8,900 lbs. @ 30 rpm
  9,000 lbs. @ 30 rpm
  9,250 lbs. @ 30 rpm
  9,300 lbs. @ 30 rpm
  9,350 lbs. @ 30 rpm
  9,400 lbs. @ 30 rpm
  9,500 lbs. @ 30 rpm
  9,550 lbs. @ 30 rpm
  9,600 lbs. @ 30 rpm
  9,700 lbs. @ 30 rpm
  9,800 lbs. @ 30 rpm
  10,000 lbs. @ 30 rpm
  10,500 lbs. @ 30 rpm
  10,700 lbs. @ 30 rpm
  10,800 lbs. @ 30 rpm
  11,000 lbs. @ 30 rpm
  11,100 lbs. @ 30 rpm
  11,250 lbs. @ 30 rpm
  11,500 lbs. @ 30 rpm
  11,600 lbs. @ 30 rpm
  11,850 lbs. @ 30 rpm
  12,000 lbs. @ 30 rpm
  12,500 lbs. @ 30 rpm
  12,700 lbs. @ 30 rpm
  12,800 lbs. @ 30 rpm
  13,350 lbs. @ 30 rpm
  13,500 lbs. @ 30 rpm
  13,750 lbs. @ 30 rpm
  14,000 lbs. @ 30 rpm
  14,250 lbs. @ 30 rpm
  14,300 lbs. @ 30 rpm
  14,500 lbs. @ 30 rpm
  14,800 lbs. @ 30 rpm
  15,100 lbs. @ 30 rpm
  15,500 lbs. @ 30 rpm
  16,000 lbs. @ 30 rpm
  16,500 lbs. @ 30 rpm
  16,700 lbs. @ 30 rpm
  17,500 lbs. @ 30 rpm
  17,800 lbs. @ 30 rpm
  18,000 lbs. @ 30 rpm
  19,050 lbs. @ 30 rpm
  19,200 lbs. @ 30 rpm
  20,000 lbs. @ 30 rpm
  22,000 lbs. @ 30 rpm
  22,250 lbs. @ 30 rpm
  23,000 lbs. @ 30 rpm
  23,850 lbs. @ 30 rpm
  24,000 lbs. @ 30 rpm
  25,450 lbs. @ 30 rpm
  39,000 lbs. @ 30 rpm
  390 lbs. @ 60 rpm
  420 lbs. @ 60 rpm
  450 lbs. @ 60 rpm
  460 lbs. @ 60 rpm
  475 lbs. @ 60 rpm
  500 lbs. @ 60 rpm
  510 lbs. @ 60 rpm
  550 lbs. @ 60 rpm
  560 lbs. @ 60 rpm
  580 lbs. @ 60 rpm
  590 lbs. @ 60 rpm
  600 lbs. @ 60 rpm
  620 lbs. @ 60 rpm
  640 lbs. @ 60 rpm
  650 lbs. @ 60 rpm
  660 lbs. @ 60 rpm
  670 lbs. @ 60 rpm
  675 lbs. @ 60 rpm
  680 lbs. @ 60 rpm
  690 lbs. @ 60 rpm
  700 lbs. @ 60 rpm
  740 lbs. @ 60 rpm
  750 lbs. @ 60 rpm
  760 lbs. @ 60 rpm
  780 lbs. @ 60 rpm
  790 lbs. @ 60 rpm
  800 lbs. @ 60 rpm
  820 lbs. @ 60 rpm
  830 lbs. @ 60 rpm
  840 lbs. @ 60 rpm
  850 lbs. @ 60 rpm
  870 lbs. @ 60 rpm
  875 lbs. @ 60 rpm
  890 lbs. @ 60 rpm
  895 lbs. @ 60 rpm
  900 lbs. @ 60 rpm
  920 lbs. @ 60 rpm
  930 lbs. @ 60 rpm
  940 lbs. @ 60 rpm
  950 lbs. @ 60 rpm
  960 lbs. @ 60 rpm
  970 lbs. @ 60 rpm
  975 lbs. @ 60 rpm
  990 lbs. @ 60 rpm
  1,000 lbs. @ 60 rpm
  1,050 lbs. @ 60 rpm
  1,100 lbs. @ 60 rpm
  1,150 lbs. @ 60 rpm
  1,200 lbs. @ 60 rpm
  1,250 lbs. @ 60 rpm
  1,300 lbs. @ 60 rpm
  1,350 lbs. @ 60 rpm
  1,380 lbs. @ 60 rpm
  1,400 lbs. @ 60 rpm
  1,450 lbs. @ 60 rpm
  1,475 lbs. @ 60 rpm
  1,500 lbs. @ 60 rpm
  1,550 lbs. @ 60 rpm
  1,580 lbs. @ 60 rpm
  1,600 lbs. @ 60 rpm
  1,650 lbs. @ 60 rpm
  1,700 lbs. @ 60 rpm
  1,750 lbs. @ 60 rpm
  1,800 lbs. @ 60 rpm
  1,850 lbs. @ 60 rpm
  1,900 lbs. @ 60 rpm
  1,950 lbs. @ 60 rpm
  2,000 lbs. @ 60 rpm
  2,050 lbs. @ 60 rpm
  2,085 lbs. @ 60 rpm
  2,100 lbs. @ 60 rpm
  2,150 lbs. @ 60 rpm
  2,200 lbs. @ 60 rpm
  2,250 lbs. @ 60 rpm
  2,300 lbs. @ 60 rpm
  2,350 lbs. @ 60 rpm
  2,400 lbs. @ 60 rpm
  2,450 lbs. @ 60 rpm
  2,500 lbs. @ 60 rpm
  2,600 lbs. @ 60 rpm
  2,700 lbs. @ 60 rpm
  2,750 lbs. @ 60 rpm
  2,800 lbs. @ 60 rpm
  2,950 lbs. @ 60 rpm
  3,000 lbs. @ 60 rpm
  3,050 lbs. @ 60 rpm
  3,100 lbs. @ 60 rpm
  3,150 lbs. @ 60 rpm
  3,200 lbs. @ 60 rpm
  3,300 lbs. @ 60 rpm
  3,350 lbs. @ 60 rpm
  3,450 lbs. @ 60 rpm
  3,500 lbs. @ 60 rpm
  3,550 lbs. @ 60 rpm
  3,600 lbs. @ 60 rpm
  3,750 lbs. @ 60 rpm
  3,850 lbs. @ 60 rpm
  3,900 lbs. @ 60 rpm
  3,950 lbs. @ 60 rpm
  4,000 lbs. @ 60 rpm
  4,200 lbs. @ 60 rpm
  4,450 lbs. @ 60 rpm
  4,500 lbs. @ 60 rpm
  4,650 lbs. @ 60 rpm
  4,750 lbs. @ 60 rpm
  4,800 lbs. @ 60 rpm
  5,000 lbs. @ 60 rpm
  5,250 lbs. @ 60 rpm
  5,550 lbs. @ 60 rpm
  5,600 lbs. @ 60 rpm
  5,750 lbs. @ 60 rpm
  5,950 lbs. @ 60 rpm
  6,000 lbs. @ 60 rpm
  6,350 lbs. @ 60 rpm
  6,400 lbs. @ 60 rpm
  6,550 lbs. @ 60 rpm
  6,650 lbs. @ 60 rpm
  7,150 lbs. @ 60 rpm
  7,500 lbs. @ 60 rpm
  8,000 lbs. @ 60 rpm
  8,900 lbs. @ 60 rpm
  9,350 lbs. @ 60 rpm
  9,500 lbs. @ 60 rpm
  11,900 lbs. @ 60 rpm
  14,300 lbs. @ 60 rpm
  12 lbs. @ 120 rpm
  13 lbs. @ 120 rpm
  17 lbs. @ 120 rpm
  18 lbs. @ 120 rpm
  25 lbs. @ 120 rpm
  27 lbs. @ 120 rpm
  30 lbs. @ 120 rpm
  31 lbs. @ 120 rpm
  36 lbs. @ 120 rpm
  37 lbs. @ 120 rpm
  39 lbs. @ 120 rpm
  46 lbs. @ 120 rpm
  47 lbs. @ 120 rpm
  49 lbs. @ 120 rpm
  50 lbs. @ 120 rpm
  55 lbs. @ 120 rpm
  60 lbs. @ 120 rpm
  70 lbs. @ 120 rpm
  72 lbs. @ 120 rpm
  73 lbs. @ 120 rpm
  75 lbs. @ 120 rpm
  90 lbs. @ 120 rpm
  95 lbs. @ 120 rpm
  100 lbs. @ 120 rpm
  110 lbs. @ 120 rpm
  115 lbs. @ 120 rpm
  120 lbs. @ 120 rpm
  125 lbs. @ 120 rpm
  130 lbs. @ 120 rpm
  140 lbs. @ 120 rpm
  145 lbs. @ 120 rpm
  150 lbs. @ 120 rpm
  155 lbs. @ 120 rpm
  160 lbs. @ 120 rpm
  165 lbs. @ 120 rpm
  170 lbs. @ 120 rpm
  175 lbs. @ 120 rpm
  185 lbs. @ 120 rpm
  190 lbs. @ 120 rpm
  195 lbs. @ 120 rpm
  200 lbs. @ 120 rpm
  210 lbs. @ 120 rpm
  215 lbs. @ 120 rpm
  220 lbs. @ 120 rpm
  225 lbs. @ 120 rpm
  230 lbs. @ 120 rpm
  240 lbs. @ 120 rpm
  245 lbs. @ 120 rpm
  250 lbs. @ 120 rpm
  260 lbs. @ 120 rpm
  270 lbs. @ 120 rpm
  275 lbs. @ 120 rpm
  280 lbs. @ 120 rpm
  290 lbs. @ 120 rpm
  300 lbs. @ 120 rpm
  310 lbs. @ 120 rpm
  320 lbs. @ 120 rpm
  325 lbs. @ 120 rpm
  340 lbs. @ 120 rpm
  350 lbs. @ 120 rpm
  360 lbs. @ 120 rpm
  370 lbs. @ 120 rpm
  375 lbs. @ 120 rpm
  380 lbs. @ 120 rpm
  390 lbs. @ 120 rpm
  400 lbs. @ 120 rpm
  410 lbs. @ 120 rpm
  420 lbs. @ 120 rpm
  430 lbs. @ 120 rpm
  440 lbs. @ 120 rpm
  450 lbs. @ 120 rpm
  460 lbs. @ 120 rpm
  490 lbs. @ 120 rpm
  500 lbs. @ 120 rpm
  510 lbs. @ 120 rpm
  520 lbs. @ 120 rpm
  525 lbs. @ 120 rpm
  540 lbs. @ 120 rpm
  550 lbs. @ 120 rpm
  560 lbs. @ 120 rpm
  590 lbs. @ 120 rpm
  600 lbs. @ 120 rpm
  620 lbs. @ 120 rpm
  650 lbs. @ 120 rpm
  690 lbs. @ 120 rpm
  700 lbs. @ 120 rpm
  710 lbs. @ 120 rpm
  740 lbs. @ 120 rpm
  750 lbs. @ 120 rpm
  770 lbs. @ 120 rpm
  780 lbs. @ 120 rpm
  790 lbs. @ 120 rpm
  800 lbs. @ 120 rpm
  825 lbs. @ 120 rpm
  830 lbs. @ 120 rpm
  840 lbs. @ 120 rpm
  850 lbs. @ 120 rpm
  870 lbs. @ 120 rpm
  900 lbs. @ 120 rpm
  920 lbs. @ 120 rpm
  930 lbs. @ 120 rpm
  940 lbs. @ 120 rpm
  970 lbs. @ 120 rpm
  990 lbs. @ 120 rpm
  1,000 lbs. @ 120 rpm
  1,050 lbs. @ 120 rpm
  1,100 lbs. @ 120 rpm
  1,150 lbs. @ 120 rpm
  1,200 lbs. @ 120 rpm
  1,250 lbs. @ 120 rpm
  1,300 lbs. @ 120 rpm
  1,350 lbs. @ 120 rpm
  1,500 lbs. @ 120 rpm
  1,550 lbs. @ 120 rpm
  1,650 lbs. @ 120 rpm
  1,700 lbs. @ 120 rpm
  1,850 lbs. @ 120 rpm
  1,950 lbs. @ 120 rpm
  2,000 lbs. @ 120 rpm
  2,300 lbs. @ 120 rpm
  2,350 lbs. @ 120 rpm
  2,750 lbs. @ 120 rpm
  2,800 lbs. @ 120 rpm
  3,000 lbs. @ 120 rpm
  3,300 lbs. @ 120 rpm
  RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
  RoHS (Restriction of
  Hazardous Substances)
  RoHS Compliant
  REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
  REACH (Registration,
  Evaluation, Authorization
  and Restriction of Chemicals)
  REACH Compliant
  DFARS (Defense Acquisition Regulations Supplement)
  DFARS (Defense Acquisition
  Regulations Supplement)
  Filler Material
  Filler Material
  SAE 30 Oil
  Graphite
  Dynamic Thrust Load Capacity
  Dynamic Thrust Load Capacity
  22,100 lbs. @ 10 rpm
  7,200 lbs. @ 15 rpm
  8,200 lbs. @ 15 rpm
  12,850 lbs. @ 15 rpm
  1,850 lbs. @ 30 rpm
  1,900 lbs. @ 30 rpm
  2,000 lbs. @ 30 rpm
  2,150 lbs. @ 30 rpm
  2,300 lbs. @ 30 rpm
  2,350 lbs. @ 30 rpm
  2,400 lbs. @ 30 rpm
  2,650 lbs. @ 30 rpm
  2,700 lbs. @ 30 rpm
  2,800 lbs. @ 30 rpm
  2,900 lbs. @ 30 rpm
  2,950 lbs. @ 30 rpm
  3,000 lbs. @ 30 rpm
  3,050 lbs. @ 30 rpm
  3,100 lbs. @ 30 rpm
  3,250 lbs. @ 30 rpm
  3,300 lbs. @ 30 rpm
  3,500 lbs. @ 30 rpm
  3,550 lbs. @ 30 rpm
  3,600 lbs. @ 30 rpm
  3,650 lbs. @ 30 rpm
  3,700 lbs. @ 30 rpm
  3,750 lbs. @ 30 rpm
  3,800 lbs. @ 30 rpm
  4,050 lbs. @ 30 rpm
  4,100 lbs. @ 30 rpm
  4,250 lbs. @ 30 rpm
  4,500 lbs. @ 30 rpm
  4,550 lbs. @ 30 rpm
  4,700 lbs. @ 30 rpm
  4,800 lbs. @ 30 rpm
  4,850 lbs. @ 30 rpm
  5,000 lbs. @ 30 rpm
  5,100 lbs. @ 30 rpm
  5,450 lbs. @ 30 rpm
  5,600 lbs. @ 30 rpm
  5,800 lbs. @ 30 rpm
  6,000 lbs. @ 30 rpm
  6,200 lbs. @ 30 rpm
  6,250 lbs. @ 30 rpm
  6,400 lbs. @ 30 rpm
  6,550 lbs. @ 30 rpm
  6,600 lbs. @ 30 rpm
  6,750 lbs. @ 30 rpm
  6,900 lbs. @ 30 rpm
  7,050 lbs. @ 30 rpm
  7,450 lbs. @ 30 rpm
  7,850 lbs. @ 30 rpm
  8,050 lbs. @ 30 rpm
  8,750 lbs. @ 30 rpm
  9,100 lbs. @ 30 rpm
  9,300 lbs. @ 30 rpm
  9,600 lbs. @ 30 rpm
  10,000 lbs. @ 30 rpm
  10,500 lbs. @ 30 rpm
  10,900 lbs. @ 30 rpm
  11,400 lbs. @ 30 rpm
  12,000 lbs. @ 30 rpm
  12,500 lbs. @ 30 rpm
  13,000 lbs. @ 30 rpm
  14,250 lbs. @ 30 rpm
  14,800 lbs. @ 30 rpm
  15,000 lbs. @ 30 rpm
  21,950 lbs. @ 30 rpm
  4,200 lbs. @ 40 rpm
  500 lbs. @ 60 rpm
  580 lbs. @ 60 rpm
  690 lbs. @ 60 rpm
  700 lbs. @ 60 rpm
  730 lbs. @ 60 rpm
  740 lbs. @ 60 rpm
  760 lbs. @ 60 rpm
  770 lbs. @ 60 rpm
  800 lbs. @ 60 rpm
  850 lbs. @ 60 rpm
  880 lbs. @ 60 rpm
  900 lbs. @ 60 rpm
  910 lbs. @ 60 rpm
  930 lbs. @ 60 rpm
  940 lbs. @ 60 rpm
  950 lbs. @ 60 rpm
  1,050 lbs. @ 60 rpm
  1,100 lbs. @ 60 rpm
  1,150 lbs. @ 60 rpm
  1,200 lbs. @ 60 rpm
  1,250 lbs. @ 60 rpm
  1,300 lbs. @ 60 rpm
  1,350 lbs. @ 60 rpm
  1,400 lbs. @ 60 rpm
  1,450 lbs. @ 60 rpm
  1,500 lbs. @ 60 rpm
  1,550 lbs. @ 60 rpm
  1,600 lbs. @ 60 rpm
  1,650 lbs. @ 60 rpm
  1,700 lbs. @ 60 rpm
  1,750 lbs. @ 60 rpm
  1,800 lbs. @ 60 rpm
  1,850 lbs. @ 60 rpm
  1,950 lbs. @ 60 rpm
  2,000 lbs. @ 60 rpm
  2,050 lbs. @ 60 rpm
  2,100 lbs. @ 60 rpm
  2,150 lbs. @ 60 rpm
  2,250 lbs. @ 60 rpm
  2,300 lbs. @ 60 rpm
  2,350 lbs. @ 60 rpm
  2,400 lbs. @ 60 rpm
  2,450 lbs. @ 60 rpm
  2,500 lbs. @ 60 rpm
  2,550 lbs. @ 60 rpm
  2,600 lbs. @ 60 rpm
  2,850 lbs. @ 60 rpm
  2,900 lbs. @ 60 rpm
  2,950 lbs. @ 60 rpm
  3,000 lbs. @ 60 rpm
  3,100 lbs. @ 60 rpm
  3,200 lbs. @ 60 rpm
  3,500 lbs. @ 60 rpm
  3,550 lbs. @ 60 rpm
  3,600 lbs. @ 60 rpm
  3,650 lbs. @ 60 rpm
  3,700 lbs. @ 60 rpm
  3,750 lbs. @ 60 rpm
  4,000 lbs. @ 60 rpm
  4,400 lbs. @ 60 rpm
  4,500 lbs. @ 60 rpm
  5,350 lbs. @ 60 rpm
  5,600 lbs. @ 60 rpm
  6,300 lbs. @ 60 rpm
  90 lbs. @ 120 rpm
  95 lbs. @ 120 rpm
  125 lbs. @ 120 rpm
  145 lbs. @ 120 rpm
  160 lbs. @ 120 rpm
  175 lbs. @ 120 rpm
  180 lbs. @ 120 rpm
  185 lbs. @ 120 rpm
  195 lbs. @ 120 rpm
  200 lbs. @ 120 rpm
  205 lbs. @ 120 rpm
  210 lbs. @ 120 rpm
  225 lbs. @ 120 rpm
  230 lbs. @ 120 rpm
  235 lbs. @ 120 rpm
  240 lbs. @ 120 rpm
  245 lbs. @ 120 rpm
  260 lbs. @ 120 rpm
  270 lbs. @ 120 rpm
  280 lbs. @ 120 rpm
  290 lbs. @ 120 rpm
  300 lbs. @ 120 rpm
  310 lbs. @ 120 rpm
  320 lbs. @ 120 rpm
  330 lbs. @ 120 rpm
  340 lbs. @ 120 rpm
  350 lbs. @ 120 rpm
  360 lbs. @ 120 rpm
  370 lbs. @ 120 rpm
  380 lbs. @ 120 rpm
  390 lbs. @ 120 rpm
  400 lbs. @ 120 rpm
  410 lbs. @ 120 rpm
  420 lbs. @ 120 rpm
  430 lbs. @ 120 rpm
  440 lbs. @ 120 rpm
  450 lbs. @ 120 rpm
  460 lbs. @ 120 rpm
  470 lbs. @ 120 rpm
  490 lbs. @ 120 rpm
  510 lbs. @ 120 rpm
  520 lbs. @ 120 rpm
  530 lbs. @ 120 rpm
  540 lbs. @ 120 rpm
  570 lbs. @ 120 rpm
  580 lbs. @ 120 rpm
  600 lbs. @ 120 rpm
  610 lbs. @ 120 rpm
  620 lbs. @ 120 rpm
  640 lbs. @ 120 rpm
  650 lbs. @ 120 rpm
  660 lbs. @ 120 rpm
  710 lbs. @ 120 rpm
  730 lbs. @ 120 rpm
  750 lbs. @ 120 rpm
  760 lbs. @ 120 rpm
  780 lbs. @ 120 rpm
  790 lbs. @ 120 rpm
  810 lbs. @ 120 rpm
  820 lbs. @ 120 rpm
  850 lbs. @ 120 rpm
  880 lbs. @ 120 rpm
  890 lbs. @ 120 rpm
  930 lbs. @ 120 rpm
  950 lbs. @ 120 rpm
  980 lbs. @ 120 rpm
  1,050 lbs. @ 120 rpm
  1,400 lbs. @ 120 rpm
  Enter e-mail addresses in the fields below
  Message
  Cancel
  Comments
  E-mail address (if you would like a response)
  3,343 Products